Finał 44. Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

W 44.Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego do finału zakwalifikowanych zostało pięciu uczestników. Wśród nich znalazł się uczeń naszej szkoły

Jakub Zieliński z klasy uniwersyteckiej 2e, który zgłosił do konkursu pracę Pewne uogólnienia teorii Fouriera.
Opiekunem finalisty jest dr Robert Skiba pracownik WMiI UMK w Toruniu.

Finał konkursu odbędzie się w dniu 24 września 2022 roku w Łodzi podczas 8. Kongresu Młodych Matematyków Polskich. Prace finałowe oraz informacje dotyczące Konkursu można znaleźć na stronie:
http://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/ 

Gratulujemy!