Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W tym roku szkolnym Stypendium Prezesa Rady Ministrów mogło być przyznane uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (absolwentowi dotychczasowego gimnazjum).

IV LO najlepsi okazali się dwaj uczniowie: Michał Krajewski z klasy 3Eg oraz Michael Anderson z klasy 3Ep.

GRATULUJEMY !!!