Konkurs Rzecznika Praw Dziecka „Zrób zdjęcie radości”

Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak, z okazji Dnia Dziecka ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży z całej Polski pt. “Zrób zdjęcie radości”. Ustalono cztery kategorie wiekowe: kategoria I obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, kategorie II i III dotyczą szkół podstawowych (kl. I-IV oraz kl. V-VIII), kategoria IV przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane odrębnie dla każdej kategorii wiekowej. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach.

Informacja o konkursie i załączniki znajdują się na stronie Kuratorium:

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?szukaj=Zr%F3b+zdj%EAcie+rado%B6ci&gdzie=0&menu=1&item=2400&page=10191&pnr=1