Wyniki sprawdzianu dla kandydatów do 1E.

Kandydaci do klasy 1E “uniwersyteckiej”, którzy pisali sprawdzian, mogą uzyskać informację o wyniku w piątek 3 lipca 2020 od godziny 11:00 w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie [konieczne będzie podanie nr PESEL]. Wgląd do pracy możliwy będzie w poniedziałek 6 lipca w godzinach od 10:00 do 11:00 w szkole.

Kandydatów, którzy nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, zapraszamy w środę 1 lipca 2020 przynajmniej na 15 minut przed godziną 10:00.

Należy przynieść ze sobą legitymację szkolną, własne przybory do pisania i rysowania. Do chwili zajęcia miejsca na sali i rozpoczęcia sprawdzianu należy mieć zakryte usta i nos. Niestety osoby towarzyszące, ze względu na rygory sanitarne, nie będą mogły przebywać na terenie szkoły.