WOJEWÓDZKIE OBCHODY 80. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Zapraszamy do uczestnictwa w wojewódzkich obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oficjalne uroczystości odbędą się 1 września pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 na skwerze przy ul. Uniwersyteckiej w Toruniu.

 

Wojewódzkie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przyjmą w tym roku wyjątkowy charakter ze względu na miejsce, w którym się spotkamy. Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej, który stanął w Toruniu w październiku ubiegłego roku, przypomina o tysiącach mieszkańców Pomorza, którzy zostali zamordowani przez Niemców w pierwszych miesiącach po wybuchu II wojny światowej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Uroczystości zainauguruje o godzinie 9 msza polowa w intencji ofiar II wojny światowej pod przewodnictwem biskupa Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej. Po niej odbędą się modlitwa ekumeniczna oraz ceremonia wojskowa. Po uroczystości zapraszamy wszystkich uczestników na poczęstunek, zorganizowany na terenie Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej–Prüfferowej.

Tego samego dnia o godzinie 4.45 harcerze pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej złożą apel. Uroczystościom będzie towarzyszyć wystawa „Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu południowym”, przygotowana przez bydgoską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej – Delegaturę w Bydgoszczy, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Częścią obchodów będą także: inscenizacja historyczna „Obrona toruńskich mostów 1939” 6 września na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu.

Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej, przy którym odbędą się uroczystości, upamiętnia ofiary antypolskiej akcji eksterminacyjnej, przeprowadzonej przez Niemców na Pomorzu w 1939 roku.  Jesienią tego roku, wkrótce po napaści Niemiec na Polskę, okupanci przystąpili do ludobójczej akcji „odpolszczania” tej części polskich ziem, którą przyłączono do III Rzeszy. Zaplanowane jeszcze przed wybuchem wojny i przeprowadzone według przygotowanych zawczasu list proskrypcyjnych masowe rozstrzeliwania ludności cywilnej, przede wszystkim inteligencji oraz osób zaangażowanych w umacnianie polskości, pochłonęły dziesiątki tysięcy istnień. Do największych zbrodni doszło na terenie przedwojennego województwa pomorskiego – liczbę ofiar, wśród których były też kobiety i dzieci, szacuje się na co najmniej 30 tysięcy. Sprawcami mordów byli miejscowi Niemcy zrzeszeni w organizacji Selbstschutz Westpreussen, nadzorowani przez SS. Większość z nich uniknęła odpowiedzialności.

Współorganizatorami obchodów są Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Prezydent Miasta Torunia, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej i Dowódca Garnizonu Toruń.

(Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego 20 sierpnia 2019 r.)