Prezydent Torunia nagrodził zdolnych uczniów

26 uzdolnionych uczniów i uczennic uczęszczających do klas programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych lub podstawowych zostało wyróżnionych Nagrodami Prezydenta Miasta Torunia. 22 sierpnia 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury nagrody wręczył i pogratulował wychowankom prezydent Michał Zaleski.

- Bardzo serdecznie gratuluję sukcesów absolwentom szkół toruńskich. Jestem dumny, że 26 osób może być laureatami tej prestiżowej nagrody - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski. - Pamiętajcie jednak o tym, aby spełniać swoje marzenia i plany. Podążajcie drogą ich realizacji, a satysfakcja i sukcesy będą nierozłącznie z nimi związane.

Nagrodzeni uczniowie uczęszczają do różnych szkół toruńskich. Inaczej niż w latach minionych, nagrodę przyznano bez względu na ich miejsce zamieszkania. W grupie laureatów znaleźli się uczniowie:
•    Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie - 14 osób,
•    IV Liceum Ogólnokształcącego -  5 osób,
•    V Liceum Ogólnokształcącego -  3 osób,
•    X Liceum Ogólnokształcącego - 2 osoby,
•    Zespołu Szkół Muzycznych - 1 osoba,
•    Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska - 1 osoba.

Laureaci z IV LO w Toruniu:

  1. Jakub Paweł Kompanowski- absolwent IV LO, finalista Olimpiady Geograficznej, laureat 1 miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. prof. Kazimierza Sokołowskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, laureat III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu „Wielki Test Wiedzy Geograficznej” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika;
  2. Mikołaj Kuncewicz- absolwent IV LO, finalista Olimpiady Chemicznej, uczestnik zawodów II stopnia Olimpiady Biologicznej, uczestnik Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności;
  3. Łukasz Lamparski- absolwent IV LO, finalista Olimpiady Chemicznej,
  4. Jan Karol Marciniak- absolwent IV LO, finalista Olimpiady Fizycznej, laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej, finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  5. Arkadiusz Wołk- absolwent IV LO, finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej, laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W imieniu absolwentów wypowiedział się Jakub Kompanowski, były uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu: - Mówi się nam, że aby dokonywać odkryć, zrozumieć świat i go zmieniać, nie należy patrzeć pod nogi, tylko w gwiazdy. To zdecydowanie metafora. Niemniej my mieliśmy przywilej patrzenia w gwiazdy w Toruniu, w tym samym miejscu, gdzie ponad 500 lat temu robił to chłopiec, który gdy dorósł, dokonał odkryć, bez których nie wyobrażamy sobie współczesnej nauki.

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia ma być czynnikiem motywującym do dalszych sukcesów naukowych. Przyznawana jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2000 zł. Aby ją otrzymać, uczniowie musieli spełnić określone warunki: odnieść znaczący sukces z zakresu kształcenia ogólnego, uzyskać na świadectwie ukończenia szkoły co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,00.

źródło tekstu:  torun.pl

Tekst: Natalia Przytarska

Fot. Wojtek Szabelski