CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

to wyspecjalizowana placówka Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w której doradcy zawodowi gromadzą, przetwarzają i udostępniają kompleksowe informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz świadczą usługi w dziedzinie poradnictwa zawodowego.

Doradcy zawodowi udzielają indywidualnych porad zawodowych oraz prowadzą zajęcia grupowe zróżnicowane tematycznie, pomagają wybrać odpowiednią ścieżkę dalszego kształcenia.

Formularz kontaktowy on-line zamieszczony jest na stronie:

http://wuptorun.praca.gov.pl/formularz-kontaktowy-ciipkz