BIURO KARIER UMK

zostało powołane, aby służyć głównie studentom i absolwentom UMK w wyborze dalszej drogi rozwoju zawodowego oraz aby pomóc w przejściu z uczelni na rynek pracy.

Jednak do zadań Biura Karier należy również poradnictwo zawodowe, polegające na indywidualnych spotkaniach ze specjalistami biura w celu szeroko rozumianego planowania ścieżki rozwoju zawodowego.

Doradca zawodowy pomoże Ci zorientować się w Twoich mocnych i słabych stronach, zaproponuje kierunki wzmacniania kompetencji, które wymagają poprawy, podpowie, jakie studia, kursy, szkolenia wybrać, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i wzbogacić swoje doświadczenie.

Doradca podpowie Ci, jakie typy pracy byłyby dla Ciebie najlepsze – zgodnie z Twoimi predyspozycjami (możesz je określić podczas rozmowy za pomocą testów), kompetencjami, zainteresowaniami i wykształceniem.

Aby umówić się na spotkanie z doradcą, należy zadzwonić do Biura Karier UMK tel. (56) 611 46 43 i ustalić termin spotkania.