Przekaż 1% podatku dla Szkoły

Zachęcamy do finansowego wsparcia naszej szkoły przez przekazanie 1% podatku przy okazji rozliczenia rocznego. Można to zrobić za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Szczegóły w załączonym pliku:  1 procent

lub poniżej:

PRZEKAŻ 1% PODATKU
DLA WYBRANEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE organizacji pożytku
publicznego KRS 0000121592.
 

Szanowni Państwo! 

 Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście korzystali z prawa przekazania odpisu  w wysokości 1% rocznego podatku i wspólnie nieśli pomoc dzieciom i placówkom oświatowym,  do których one uczęszczają. 

Chcąc przekazać 1% podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem  Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać: 

w części ,,K”: 

– w rubryce 132 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
– w rubryce
133 kwotę odpisu 1% od podatku; 

w części ,,L”: 

– w rubryce 134 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1% podatku.  


Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej  placówki oświatowej!!!


– w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia X. 

Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze podstawowe dane adresowe:

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
numer KRS 0000121592 
87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 10, tel. 56-622 37 85
e-mail: tsps@edukacja.torun.com.pl  

  

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC
Zarząd Regionalny
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole